...

De weigering is in strijd met het decreet van 1966. Dat maakte poliovaccinatie verplicht in Belgi Het huidige vonnis kwam er na een procedureslag van twee jaar. De verdediging beriep zich op het feit dat de ouders nooit informatie kregen die hun angst voor vaccinatie wegnam. Informed consentOns land staat met Frankrijk alleen in Europa om vaccinatie tegen polio te verplichten voor kinderen tussen 3 en 18 maanden. In andere EU-lidstaten is de vaccinatie gelinkt aan de toestemming van beide ouders, afgevoerd of verboden. De rechtbank van Doornik motiveerde het arrest door te verwijzen naar het principe van informed consent, verankerd in de wet van 2002. Volgens haar primeert dat principe op het decreet van 1966. Dit vonnis kan een precedent vormen. Voor professor JosRamet in La Libre Belgique van vandaag staat de weigering van de poliovaccinatie gelijk aan een vorm van mishandeling.