...

Uit onze online poll, waar in totaal 520 lezers op antwoordden, blijkt dat de Nederlandstalige artsen iets terughoudender zijn tegenover een verplichte griepprik. Toch is meer dan de helft (56%) voorstander (36% 'volkomen voor' en 20% 'voor'), tegenover 59% van de Franstalige collega's (43% 'volkomen voor' en 16% 'voor'). 42% van de Nederlandstaligen zien een verplichting niet zitten, vergeleken met 39% van de Franstaligen. Belangrijk signaalDe resultaten van onze poll vindt prof. Pierre Van Damme (Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties, UAntwerpen) een belangrijk signaal. "Het betekent dat veel zorgverstrekkers vinden dat die griepvaccinatie moet gebeuren, ongeacht of het om een verplichting gaat."Zelf is de Antwerpse prof geen liefhebber van een verplichting. "Als je dit moet verplichten, betekent dat eigenlijk dat de aanbeveling niet werkt. Ik ben voorstander van een goed plan, maar dat is er momenteel niet. Een plan met aandacht voor eigen vaccinatie in de opleiding, en met campagnes vanuit de overheid, de ziekenhuizen, organisaties zoals Domus Medica en dergelijke."Probleem is dat de vaccinatie van zorgverstrekkers wel in de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad staat, maar dat er geen meting of bijsturing voorzien is, gaat Van Damme verder. "Soms kunnen incentives helpen om artsen te overhalen. In sommige Zwitserse ziekenhuizen bijvoorbeeld krijgen ze een betere parkeerplaats als ze zich laten inenten."KwaliteitslabelIdeaal zou zijn om de vaccinatie te koppelen aan de accreditering, vindt ook prof. Van Damme. "Het wordt op die manier een kwaliteitslabel, waar ziekenhuizen samen met het personeel werk van maken. Ook in privé-praktijken is dat aangewezen."In feite gaat het om een algemene attitude, vindt hij. "Artsen en andere zorgverstrekkers moeten zelf inzien dat vaccinatie voor hen noodzakelijk is, dat hoeft niet verplicht te worden."In de printeditie van Artsenkrant leest u hier vandaag meer over, onder meer de reactie van griepcommissaris Marc Van Ranst.