...

Om de ongelijkheid in de gezondheidszorg weg te werken, wil Michel I onder meer de financiële drempels aanpakken. Een maatregel die de regering daartoe naar voren schuift, is het "progressief toekennen van het recht op verplichte derdebetalersregeling bij de huisarts, te beginnen vanaf 1 juli 2015 met patiënten die genieten van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming". Ter herinnering: artsen en tandartsen kunnen sinds 1 mei 2014 de derdebetalersregeling toepassen voor chronisch zieken, en vanaf begin volgend jaar werd dat normaal gezien een verplichting. Quod non. De verplichte toepassing van de derdebetalersregeling wordt nu met zes maanden uitgesteld... Een vertraging die een besparing van 38 miljoen euro oplevert (zie ook AK 2381, blz. 4).Het antwoord van het Riziv op de vraag naar de redenen voor dit uitstel was weinigzeggend: "Het leek belangrijk om de tijd de nemen om deze maatregel in te voeren, zowel vanuit communicatief als vanuit technisch oogpunt. Alles moet klaar zijn tegen 1 juli 2015 - al moet de minister die datum nog bevestigen."Financiële motievenVolgens Philippe Mayné, secretaris-generaal van de Landsbond Neutrale Ziekenfondsen, kwam het uitstel er evenwel vooral uit financiële overwegingen. "De uitbreiding naar chronisch zieken zou de kosten immers opgedreven hebben. Door dit uitstel laten we de patiënten opdraaien voor de besparingen", reageerde hij tegenover Artsenkrant. Mayné betreurt "dat we een maatregel van hoog maatschappelijk nut, genomen door de vorige regering, nu zomaar verwerpen".Praktische organisatieDe Onafhankelijke Ziekenfondsen daarentegen beschouwen de vertraging als een realistische beslissing. "De meeste conventies met zorgverstrekkers voorzien al in een mogelijke regeling derde betaler voor de patiënten. Qua volume zijn huisartsenconsultaties het belangrijkst, deze beslissing is dus een maatregel die de derdebetalersregeling net uitbreidt naar de meest voorkomende prestaties", nam communicatiemanager Karima Amrous de verdediging op van de nieuwe regering. "De redenen voor het opschuiven in de tijd zijn vooral van praktische aard. Maar tegen 1 juli 2015 zullen de huisartsen en de verzekeraars klaar zijn met de aanpassing van de elektronische procedures."De raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënt en de facturatie via MyCarenet zijn noodzakelijke technische voorwaarden om de huisartsen te kunnen garanderen dat ze binnen een redelijke termijn betaald worden voor hun prestaties.