...

De toepassing van de derdebetalersregeling voor patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming (RVT), werd verplicht in oktober 2016. Aanvankelijk werd de regel maar in driekwart van de gevallen (74,7%) toegepast. In het tweede trimester van vorig jaar was dat percentage opgelopen tot 88,8%.Artsen die geregeld RVT-patiënten over de vloer krijgen, passen de derdebetalersregeling (DBR) gemakkelijker toe dan artsen die maar af en toe zo'n patiënt zien. Artsen die gemiddeld meer dan één RVT-patiënt per dag zien - het gaat volgens het Intermutualistisch Agentschap om 7.211 artsen - passen de maatregel in 87,9% van de gevallen toe. Artsen die gemiddeld hooguit één RVT-patiënt per dag zien (2.809 artsen) passen de regeling in 63,3% van de gevallen toe. 3.526 huisartsen zien minder dan 20 RVT-patiènten per trimester en passen de regel zelden toe: gemiddeld in 17,2% van de gevallen.Voor de monitoring deelde het IMA de artsen die minstens 20 RVT-patiënten zagen per trimester op in drie groepen: zij die de maatregel goed toepassen (in meer dan 80% van de gevallen); anderen die de DBR voldoende toepassen (tussen 60 en 80%); en de artsen die de verplichte DBR onvoldoende toepassen (minder dan 60%). De drie groepen vertonen een ander profiel.Vooral het praktijktype is van belang. Zes op de tien artsen werken solo, maar de groep 'goede toepassers' bestaat maar voor 53% uit soloartsen. Van de artsen die de DBR onvoldoende toepassen, werkt 85% solo.Van de artsen die de maatregel onvoldoende toepassen, is 74% man, bij de artsen die de maatregel goed opvolgen bedraagt het aandeel van de mannen 59%.Het gebruik van e-facturatie blijkt ook een belangrijke factor: 69% van de 'goede toepassers' gebruikt eFact. Van de onwillige volgelingen van de verplichte DBR gebruikt 85% nooit eFact.En ook de leeftijd is van belang: het percentage dat de DBR onvoldoende toepast, stijgt met de leeftijd; de grootste groep (30%) is die van 65 jaar of ouder.Toch zal het fenomeen van artsen die de verplichting onvoldoende volgen niet vanzelf verdwijnen naarmate de mannelijke soloartsen uit de oudere leeftijdsgroepen met pensioen gaan. Het IMA merkt op dat 11 % van de artsen die de maatregel onvoldoende opvolgen jonger zijn dan 45 jaar.Van de artsen die geregeld (gemiddeld één per dag of meer) RVT-patiënten over de vloer krijgen, passen er 149 de verplichte DBR nooit toe. Het gaat vooral om oudere artsen (62% is ouder dan 60 jaar) - mannen (83,6%) met een solopraktijk (93,3%). Vier op tien van de 'weigeraars' is overigens niet geaccrediteerd. Deze weigeraars kregen twee weken geleden een vermanende brief in de bus.991 artsen die meer dan 20 RVT-patiënten per trimester zien maar de maatregel onvoldoende toepassen, kregen een andere brief toegestuurd. Het Riziv wees hen erop dat ze de verzekerbaarheid van de patiënt makkelijk online kunnen controleren. Deze brieven kondigde minister De Block al eind juni in een persmededeling aan.