...

In het Overlegcomité hadden de regering van dit land al beslist dat vaccinatie tegen covid voor zorgpersoneel verplicht moet worden. Alleen vereist de aanpassing van de wet in die zin in ons land blijkbaar een lang parcours.Een belangrijke horde zou nu genomen zijn. In een advies van de Nationale Arbeidsraad staat dat een zorginstelling zoals een ziekenhuis of een woonzorgcentrum een personeelslid dat zich weigert te laten vaccineren, moet kunnen ontslaan.De voorgestelde regeling omvat drie stappen. Wanneer het vaccin tegen covid verplicht wordt krijgt het personeel nog een tweetal maanden om aan de verplichting te voldoen. Blijft een personeelslid nog altijd weigeren om zich te laten vaccineren tegen covid, dan wordt het contract opgeschort voor zes maanden - de werknemer wordt niet ontslagen maar krijgt ook geen loon meer uitbetaald.Is op het einde van de zes maanden het personeelslid nog altijd niet ingeënt, dan is ontslag mogelijk.De regeling slaat niet op mensen die een medische reden hebben om zich niet te laten vaccineren - die zullen niet verplicht worden.Het advies van de NAR weerspiegelt het standpunt van de werkgevers. De vakbonden tonen zich verontwaardigd over dit advies.De vakbonden vindt dat de overheid moet blijven inzetten op sensibilisering. Maar Zorgnet-Icuro toont zich verheugd over dit advies. "We zijn al heel lang bezig met sensibiliseren, we vragen dit al negen maanden. Die fase zijn we voorbij", zei Margot Cloet op het argument van de vakbonden in het Journaal van Eén. In Terzake reageerde ook federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), gunstig op het advies van de NAR. Hij legt dat te samen met andere adviezen die hij al ontving - een eerste versie van de wettekst om het vaccin tegen covid verplicht te maken zit al in zijn map, vertelde hij.Hij hoopt dat het Parlement nog rond Kerstmis de definitieve tekst zal kunnen goedkeuren.