...

Dat meldt Bvas-voorzitter dokter Marc Moens na de vergadering van het Verzekeringscomité. Het wetsontwerp op het e-voorschrift moest de Raad van State nog passeren. Vervolgens diende het Riziv de tekst na te kijken. En last but not least diende het parlement over de definitieve versie te stemmen. Dat tijdig klaar krijgen, was blijkbaar een brug te ver. Marc Moens: "In principe ging de verplichting -behalve voor artsen boven 62 en op huisbezoek- op 1 juni in. Helaas geraakt het wetsontwerp niet tijdig gestemd. Het verplichte e-voorschrift zal dus pas na het zomerreces ingaan. Een precieze datum is er nog niet.Dat is jammer natuurlijk. Velen hadden er zich al op ingesteld. Bovendien stijgt het gebruik ervan snel. Momenteel zitten we al aan circa vijf miljoen e-voorschriften per maand. Hopelijk is het élan nu niet gebroken." Dokter Moens denkt ook wel dat sommige software-huizen er ook nog niet echt klaar voor waren.Het uitstel geeft ook te denken over de toekomstige informatisering van de gezondheidszorg waar minister De Block op inzet en zoveel van verwacht. Marc Moens: "Een veeg teken is ook dat het systeem vorige week van donderdagnacht tot vrijdagmorgen plat lag. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Er is geen bedrijfszekerheid inzake e-informatica. Blijkt ook dat deze ernstige technische problemen pas werden opgelost nadat de apothekers de betrokken actoren hadden ingelicht. Dat kan toch niet."