...

In al heel wat landen hebben verpleegkundigen de mogelijkheid om zelf een voorschrift te maken voor bepaalde medicatie: de VS, Canada, Australi de UK, Ierland, Finland, Zweden. In Nederland zou de Eerste Kamer een wetsvoorstel behandelen dat sommige verpleegkundigen beperkte voorschrijfbevoegdheden geeft.Welke bevoegdheden de verpleegkundigen krijgen en welke opleidingsvereisten ze daarvoor moeten voldoen verschilt sterk van land tot land. Bepalend lijkt vooral de onderliggende motivering. In de UK hebben verpleegkundigen uitgebreide mogelijkheden zonder al te specifieke opleidingsvereisten. Dat hangt blijkbaar samen met een streven naar grote kostenefficitie in de zorg. In Zweden mogen alleen bepaalde verpleegkundigen - zoals 'wijkverpleegkundigen' - een beperkt aantal middelen voorschrijven voor een vaste lijst van aandoeningen. Toch hoort hier een kanttekening bij: in de UK werden de uitgebreide bevoegdheden van de verpleegkundigen ook geleidelijk ingevoerd.Nederland zou over het algemeen sterke beperkingen inbouwen: gespecialiseerde verpleegkundigen zouden tamelijk beperkte voorschrijfbevoegdheden krijgen. In eerste instantie zou het aan om diabetes-, long- en oncologieverpleegkundigen. Deze verpleegkundigen hebben een aanvullende specialisatie gevolgd, en moeten ook een module farmacotherapie afronden. Zogenaamde 'verpleegkundige specialisten', die een masteropleiding hebben gevolgd, zouden bij wijze van experiment gedurende vijf jaar evenwel ruimere voorschrijfbevoegdheden krijgen.