...

Op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, is het koninklijk besluit van 18 juni 1990 dat de technische verpleegkundige verstrekkingen reglementeert, gewijzigd. Het KB is vandaag gepubliceerd en gaat tien dagen na publicatie in voege.Verpleegkundigen beslissen zelf niet over een vaccinatie; die wordt nog steeds voorgeschreven door een arts. Verpleegkundigen helpen de artsen door de vaccinatie toe te dienen. Daarbij weten ze hoe te handelen en welke arts ze kunnen bereiken in geval van complicaties.De minister kreeg een positief advies van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde en van de Technische Commissie voor Verpleegkunde voor de wijziging. Dankzij deze nieuwe regel zullen vaccinaties vlotter kunnen geregeld worden in preventieve overheidsdiensten zoals Kind en Gezin waar tot nu toe enkel artsen zuigelingen en kinderen vaccineerden, luidt het in een persmededeling van het kabinet. In de aanloop naar het jaarlijkse griepseizoen zullen bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen de griepvaccinaties mogen toedienen.