...

Eerste vaststelling: niet alle Vlaamse ziekenhuizen staan al online. Tweede vaststelling: een ziekenhuis met verschillende campussen wordt niet gezien als één geheel maar de campussen krijgen elk een afzonderlijk inspectieverslag.Het inspectieverslag is gestandaardiseerd voor elk ziekenhuis, uitspraken over individuele zorgverleners zijn er niet. Minister Vandeurzen blijft erbij dat ze niet dienen als een opgeheven vingertje, wel als verbeterinstrument voor het ziekenhuis zelf. In die zin wordt van de ziekenhuizen wel verwacht dat ze ingrijpen op de punten die een 'onvoldoende' hebben gekregen. En toch is er een stok achter de deur. Wie geen verbetertraject aanvat en bewijst lacunes op te vullen of op zijn minst werk te maken van verbeteracties, kan een sanctie krijgen gaande van een waarschuwing tot het stilleggen van de organisatie.Op de site vinden we nu inspectieverslagen van in het totaal 14 algemene ziekenhuizen, wat 18 campussen (dus 18 verslagen) betekent. Wie al die verslagen naast elkaar legt, ziet meteen twee hardnekkige pijnpunten: de verpleegkundige bestaffing en de geneesmiddelenverdeling. In de helft van de onderzochte ziekenhuizen bleek er op het terrein van de verpleegkundigen problemen te zijn. Het ging daarbij vooral om spoeddiensten en intensieve afdelingen. Eén op de vier ziekenhuizen mag zelfs een tweede inspectie verwachten omdat de toestand te ernstig is om af te wachten op de resultaten van de volgende inspectie.Maar ook qua medicatie zijn er soms grote problemen. Acht op de achttien verslagen melden dat er risico's zijn bij de medicatieverdeling. Eén ziekenhuis toont zo veel tekorten dat ze er een tweede inspectie mogen verwachten. Medicatieveiligheid moet een topprioriteit zijn. De inspectie is er dan ook erg streng op.