...

Onze patiënten van morgen moeten op de eerste plaats ons eigen kinderen en kleinkinderen zijn. Ons sociaal stelsel laat niet toe al die mensen op te vangen. Straks is onze sociale zekerheid failliet en OCMW's kunnen dit niet blijven betalen. We hebben al bijna de hoogste belastingen, kleinste pensioenen, grote werkloosheid, langste files, weinig woongelegenheid,... Ik begrijp het helemaal niet wanneer ze het volgende schrijft: "Het is schokkend te moeten vaststellen dat slechts zelden aan dat menselijke kapitaalverlies wordt gedacht, aan wat dat verlies voor onze gezamenlijke toekomst betekent..." De titel spreekt ook boekdelen. Ze schrijft ook "Psychiatrische zorg voor vluchtelingen zal onze inzet en expertise vragen." Ze schrijft er niet bij wat dat allemaal zal kosten aan de belastingbetaler... en denkt wellicht dat het OCMW wel voor hen zal betalen... als zij maar een riant inkomen krijgt.