...

De radiologen gaan in tegen het persbericht van het SVH waarin verkondigd werd dat het budget radiologie verdubbelde in de laatste zes jaar. "43% op 10 jaar (index inclusief) is heel wat anders dan verdubbeling op zes jaar", aldus een verontwaardigde dr. Van Driessche.In persbericht uitte het SVH vorige maand zijn ongenoegen over de ongelijke evolutie van de budgetten. Het stelde dat de Belgische huisartsen de laatste zes jaar liefst 150 miljoen euro én een deel van hun index inleverden. Radiologen daarentegen zouden hun budget in diezelfde periode hebben zien verdubbelen van 520 naar 1,17 miljard euro, klinisch biologen van 955 naar dik 1,2 miljard euro (zie ook AK 2215).Dr. Rudi Van Driessche, radioloog in het St. MaartenziekenhuisMechelen en vertegenwoordiger van zijn discipline in de Bvas, spreekt tegen dat het budget van de radiologen verdubbeld is op zes jaar tijd. "Het gaat over 43% - inclusief index - op tien jaar tijd, heel wat anders dus."Van Driessche verwijst daarbij naar de cijfers van de permanente audit door het Riziv. Daaruit blijkt dat de totale honoraria over een periode van 10 jaar (2001-2010) gegroeid zijn met 51%. De ZIV-tegemoetkoming nam toe met 52%, de remgelden met 39%.De honoraria voor toezicht stijgen met 75% het sterkst, gevolgd door raadplegingen en bezoeken met 70%. De heelkunde kent een toename met 49%, de klinische biologie groeit met 47%, de gynaecologie met 46% en de medische beeldvorming met 43%. De honoraria voor speciale verstrekkingen stijgen het minst met 32%.