...

En deze problematiek zorgt in de media al dagen voor forse discussies, met als laatste wapenfeit een open brief van de tegenstanders (kinderartsen, academici) voor de partijvoorzitters. Zij vragen om de stemming uit te stellen.Woensdagnamiddag riepen de voorstanders van de wetsherziening dan inderhaast de pers bij elkaar. Onder hen dr. Gerlant Van Berlaer, die naar eigen zeggen betreurt dat het serene debat van de jongste jaren dreigt te escaleren in het zicht van de eindmeet."Er zijn in België 1.600 kinderartsen en 400 artsen in opleiding. Dus meer dan 1.000 artsen hebben de petitie van de tegenstanders niet ondertekend."Het stoort dr. Van Berlaer en zijn collega's dat de tegenstanders van de wetswijziging "inspelen op de emotie". "De uitspraak dat we kinderen gaan doodspuiten, heeft ons recht in het hart getroffen", klinkt het.Tot slot wijzen de artsen er op dat er meer dan 30 hoorzittingen zijn geweest, waarop de tegenstanders hun mening kwijt konden."We zijn niet over één nacht ijs gegaan", besluit dr. Van Berlaer.Vanmiddag volgt de definitieve stemming van het wetsontwerp. Artsenkrant-tv brengt daarover morgen verslag uit.