...

Burn-out treft niet enkel huisartsen maar ook chirurgen. In het wetenschappelijke vaktijdschrift Annals of Surgery verschenen deze week de onderzoeksresultaten van een studie naar stress en tevredenheid bij chirurgen. Tussen academici en niet-academici waren duidelijke verschillen te zien.37,7% van de academische chirurgen zou getroffen worden door burn-out, tegenover 43,1% van de privéchirurgen. Daarnaast zouden chirurgen werkzaam in de privésector vatbaarder zijn voor depressie dan hun academische collega's: 33% versus 27,6%. En van de niet-academische chirurgen zou 7,4% vroeg of laat af te rekenen krijgen met zelfdodingsgedachten, tegenover 4,7% van de academische chirurgen.TraumachirurgenBij het tot uiting komen van burn-out en depressie lijkt het soort specialisme een bepalende rol te spelen. Zo had 51,6% van de traumachirurgen die aan het onderzoek deelnamen een burn-out. Bij transplantatiechirurgen werden dan weer de meeste depressies aangetroffen, 37% in totaal. Kinderchirurgen kwamen er op beide vlakken het best uit.WerktevredenheidHet verschil tussen academici en niet-academici lijkt zich ook te manifesteren op het vlak van werktevredenheid. 77% van de academische chirurgen zou nu opnieuw voor dezelfde job kiezen, van de privéchirurgen waren dat er maar 64,9%. Academische chirurgen raadden hun kinderen ook vaker een medische carrière aan dan hun niet-academische beroepsgenoten, 61,3% tegenover 43,7%.DeelnemersIn het kader van het onderzoek werden 6512 chirurgen uit veertien verschillende specialismen ondervraagd. De doorsnee leeftijd van de deelnemers was ongeveer 50 jaar. Academici werkten gemiddeld 65,3 uur per week, niet-academici 59,4 uur per week.