...

Er wordt volledig ten onrechte de suggestie gewekt dat binnenkort een groot aantal artsen niet meer naar behoren hun huidige werkzaamheden zouden kunnen uitoefenen, legt dokter Hueting uit. "Het gaat hier over artsen die werkzaam zijn in allerlei takken van de gezondheidszorg, zoals verslavingszorg, schoolgeneeskunde, gezinsplanning, etc. Deze collega's hebben zich meestal volledig op deze werkzaamheden toegelegd. Als zij al huisartsprestaties verrichten, zijn dat er zo weinig, dat het aantal van 500 per jaar niet gehaald wordt. Meestal nemen deze collega's ook niet deel aan de huisartsenwachtdienst. Het is dan ook logisch dat zij binnen enige jaren niet meer als huisarts zullen worden beschouwd. Om nu te zorgen dat zij hun ander, gewaardeerd werk in de toekomst naar behoren kunnen verder zetten, na het verlies van de erkenning als huisarts, is het nodig om voor deze groep artsen een nomenclatuur te voorzien."Geen huisarts, geen specialistDe Bvas wekt de suggestie dat hiervoor nog niets gedaan is, gaat Hueting verder. "Niets is minder waar. De medicomut keurde onlangs een ontwerp KB goed, waardoor deze categorie artsen in de toekomst een eenvoudig consult zullen kunnen aanrekenen, medicatie en behandelingen zullen kunnen voorschrijven, onderzoeken zullen kunnen aanvragen en een reeks technische handelingen zullen kunnen doen, die in de nomenclatuur omschreven zijn als 'verstrekkingen, aanrekenbaar door elke arts, ongeacht zijn bekwaming'."Het voorstel is om deze categorie artsen in het vervolg 'arts' te noemen. Hueting: "Want zij zijn inderdaad geen huisarts, en ook geen specialist. Op deze manier zullen zij ook duidelijk herkenbaar zijn, met een eigen Riziv-code. Dat is geen degradatie, maar integendeel een transparante, niet ingewikkelde manier om deze collega's in staat te stellen hun gewaardeerd werk in de toekomst verder te zetten, met ruime nomenclatuurmogelijkheden, voor een aantal zelfs ruimer dan actueel het geval is."Eenvoudige oplossingDit is het standpunt dat door het Kartel ASGB/GBO en door de vertegenwoordigers van de Vlaamse faculteiten in de werkgroep van de Hoge Raad verdedigd werd, sluit Hueting af. "Paniek en verwarring zaaien is dus niet nodig, meewerken aan deze eenvoudige oplossing is de boodschap."