Steeds wordt het belang van investeren in de eerste lijn benadrukt. Desondanks stelden startende huisartsen op 15 mei 2020 vast dat de regering opnieuw heeft besloten te besparen op de eerste lijn door plots de Impulseo-vestigingspremie voor huisartsen af te schaffen. Deze premie bedraagt 20.000 euro en wordt eenmalig uitgekeerd aan huisartsen die zich vestigen in huisartsarme regio's. Ieder jaar wordt opnieuw een lijst opgesteld van gebieden die hieraan voldoen, deze lijst is geldig van 1 januari t.e.m. 31 december.

Voor 2020 lagen deze regio's dus al vast tot 31 december. Aangezien de laatste cohorte van zeven algemene opleidingsjaren + twee jaren huisartsgeneeskunde afstudeert op 31 juli of 31 augustus, kunt u allen begrijpen dat deze artsen al maanden bezig zijn hun vestiging voor te bereiden. Artsen die van plan waren te starten in huisartsarme regio's hebben deze premie uiteraard meegerekend bij het opstellen van hun financieel plan.

Deze onverwachte schrapping is een zware streep door de rekening. Er werd een 'overgangsperiode' voorzien tot 30 juni wat, gezien niemand voor die tijd afstudeert, op zijn best een schijnvertoning kan worden genoemd voor deze afstuderende huisartsen.

Als een besparing jullie alsnog opportuun lijkt in de eerstelijnszorg, dan niet op de rug van een kleine groep startende huisartsen

Wanneer we aan de Vlaamse ministers en hun kabinetsmedewerkers om verduidelijking vroegen, kregen we telkens een gelijkaardig antwoord dat "de doelstelling van het Impulseofonds niet gehaald is en daarom afgeschaft zal worden". Deze conclusie zou gebaseerd zijn op het 'Evaluatie Impulsfonds Rapport' van 2017.

Jonge startende artsen zijn als geen ander voorstander van op evidentie gebaseerde wijzigingen in het beleid en de manier van werken. We zijn nu wel heel erg teleurgesteld dat een document uit 2017 (!) nu plots voor zo'n snelle afschaffing van een premie kan zorgen, terwijl er nergens in dat document iets staat over afschaffen. Na het contacteren van tientallen parlementsleden hadden wij hier meer duidelijkheid over verwacht, deze kon ons echter niet gegeven worden. We moeten bijgevolg helaas concluderen dat deze besparingen ongefundeerd zijn.

Door de vele besparingen in de eerste lijn wordt het huisartsenberoep onaantrekkelijk gemaakt. Hierdoor zullen minder geneeskundestudenten kiezen voor de afstudeerrichting huisarts, zullen patiënten moeilijk een huisarts vinden en ontstaat er een enorme druk op de tweede lijn, met lange wachttijden bij specialisten en een grote drukte op spoed als gevolg.

Het is een premie waar veel jonge collega's op gerekend hebben. Om verschillende redenen: starten van een nieuwe praktijk (met risico's), inkoopsommen voor bestaande praktijken (gebaseerd op die premie), aankopen van nog duurder materiaal tijdens de corona epidemie,... Afstuderende artsen krijgen 3 maanden voor het zelfstandig starten plots een koude douche en dit ondanks hun belangeloze inzet in de frontlinie bij het bestrijden van COVID-19. De timing getuigt van weinig respect voor jonge artsen.

Door de vele besparingen in de eerste lijn wordt het huisartsenberoep onaantrekkelijk gemaakt

We zouden het logischer vinden dat de overgangsperiode op zijn minst enkele maanden wordt verlengd, zodat we onze gemaakte contracten kunnen nakomen. De huidige maatregelen zouden moeten verdergezet worden totdat er een op evidentie gebaseerd alternatief voorhanden is. Let hierbij op het gegeven dat de eerstelijn kostenbesparend werkt op de gehele gezondheidszorg.

Bij de hervorming van het impulsfonds is het cruciaal dat er aandacht is voor alle huisartsen, in België is er namelijk een grote variatie aan huisartsenpraktijken van solo, netwerk tot groep. Daarnaast zijn er verschillende financieringsvormen, waarbij het forfaitaire systeem een mogelijkheid is, maar een minderheid van de Vlamingen in deze praktijken is ingeschreven. Kwaliteitsindicatoren mogen een rol spelen, aangezien de kwaliteit van zorg in verschillende praktijksoorten en financieringsvormen geleverd kan worden. De gezondheidszorg schreeuwt goede suggesties, alleen wordt er onvoldoende geluisterd.

Indien een besparing jullie alsnog opportuun lijkt in de eerstelijnszorg, laat het dan niet gerealiseerd worden op de rug van een kleine groep van een paar honderd startende huisartsen. Een groep die natuurlijk geen sterke lobby achter zich heeft staan, zoals andere belangengroepen, zuilen, mutualiteiten, industrie,... Wij vragen jullie ten gronde te zoeken naar een evenwichtige oplossing. Kortom, wij als startende huisartsen willen zorgen voor jullie, laten we er dan samen voor zorgen dat we kunnen starten.

Het HOP-Bestuur, met de steun van Jong Domus, ICHO vzw, de vakgroepen huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen, VUB, UGent en KU Leuven.

Bij de brief hoort ook een petitie. Die kan u hier vinden.

Steeds wordt het belang van investeren in de eerste lijn benadrukt. Desondanks stelden startende huisartsen op 15 mei 2020 vast dat de regering opnieuw heeft besloten te besparen op de eerste lijn door plots de Impulseo-vestigingspremie voor huisartsen af te schaffen. Deze premie bedraagt 20.000 euro en wordt eenmalig uitgekeerd aan huisartsen die zich vestigen in huisartsarme regio's. Ieder jaar wordt opnieuw een lijst opgesteld van gebieden die hieraan voldoen, deze lijst is geldig van 1 januari t.e.m. 31 december. Voor 2020 lagen deze regio's dus al vast tot 31 december. Aangezien de laatste cohorte van zeven algemene opleidingsjaren + twee jaren huisartsgeneeskunde afstudeert op 31 juli of 31 augustus, kunt u allen begrijpen dat deze artsen al maanden bezig zijn hun vestiging voor te bereiden. Artsen die van plan waren te starten in huisartsarme regio's hebben deze premie uiteraard meegerekend bij het opstellen van hun financieel plan. Deze onverwachte schrapping is een zware streep door de rekening. Er werd een 'overgangsperiode' voorzien tot 30 juni wat, gezien niemand voor die tijd afstudeert, op zijn best een schijnvertoning kan worden genoemd voor deze afstuderende huisartsen.Wanneer we aan de Vlaamse ministers en hun kabinetsmedewerkers om verduidelijking vroegen, kregen we telkens een gelijkaardig antwoord dat "de doelstelling van het Impulseofonds niet gehaald is en daarom afgeschaft zal worden". Deze conclusie zou gebaseerd zijn op het 'Evaluatie Impulsfonds Rapport' van 2017.Jonge startende artsen zijn als geen ander voorstander van op evidentie gebaseerde wijzigingen in het beleid en de manier van werken. We zijn nu wel heel erg teleurgesteld dat een document uit 2017 (!) nu plots voor zo'n snelle afschaffing van een premie kan zorgen, terwijl er nergens in dat document iets staat over afschaffen. Na het contacteren van tientallen parlementsleden hadden wij hier meer duidelijkheid over verwacht, deze kon ons echter niet gegeven worden. We moeten bijgevolg helaas concluderen dat deze besparingen ongefundeerd zijn.Door de vele besparingen in de eerste lijn wordt het huisartsenberoep onaantrekkelijk gemaakt. Hierdoor zullen minder geneeskundestudenten kiezen voor de afstudeerrichting huisarts, zullen patiënten moeilijk een huisarts vinden en ontstaat er een enorme druk op de tweede lijn, met lange wachttijden bij specialisten en een grote drukte op spoed als gevolg. Het is een premie waar veel jonge collega's op gerekend hebben. Om verschillende redenen: starten van een nieuwe praktijk (met risico's), inkoopsommen voor bestaande praktijken (gebaseerd op die premie), aankopen van nog duurder materiaal tijdens de corona epidemie,... Afstuderende artsen krijgen 3 maanden voor het zelfstandig starten plots een koude douche en dit ondanks hun belangeloze inzet in de frontlinie bij het bestrijden van COVID-19. De timing getuigt van weinig respect voor jonge artsen. We zouden het logischer vinden dat de overgangsperiode op zijn minst enkele maanden wordt verlengd, zodat we onze gemaakte contracten kunnen nakomen. De huidige maatregelen zouden moeten verdergezet worden totdat er een op evidentie gebaseerd alternatief voorhanden is. Let hierbij op het gegeven dat de eerstelijn kostenbesparend werkt op de gehele gezondheidszorg. Bij de hervorming van het impulsfonds is het cruciaal dat er aandacht is voor alle huisartsen, in België is er namelijk een grote variatie aan huisartsenpraktijken van solo, netwerk tot groep. Daarnaast zijn er verschillende financieringsvormen, waarbij het forfaitaire systeem een mogelijkheid is, maar een minderheid van de Vlamingen in deze praktijken is ingeschreven. Kwaliteitsindicatoren mogen een rol spelen, aangezien de kwaliteit van zorg in verschillende praktijksoorten en financieringsvormen geleverd kan worden. De gezondheidszorg schreeuwt goede suggesties, alleen wordt er onvoldoende geluisterd. Indien een besparing jullie alsnog opportuun lijkt in de eerstelijnszorg, laat het dan niet gerealiseerd worden op de rug van een kleine groep van een paar honderd startende huisartsen. Een groep die natuurlijk geen sterke lobby achter zich heeft staan, zoals andere belangengroepen, zuilen, mutualiteiten, industrie,... Wij vragen jullie ten gronde te zoeken naar een evenwichtige oplossing. Kortom, wij als startende huisartsen willen zorgen voor jullie, laten we er dan samen voor zorgen dat we kunnen starten.Het HOP-Bestuur, met de steun van Jong Domus, ICHO vzw, de vakgroepen huisartsgeneeskunde van de Universiteit Antwerpen, VUB, UGent en KU Leuven.