...

De pandemie had voor de activiteit van de zorgverleners uiteraard zware gevolgen. Sommige zagen door de maatregelen van de lockdown hun activiteiten drastisch dalen.Het Riziv probeert aan deze situatie tegemoet te komen door de activiteitsdrempels te verlagen die in 2020 moeten gehaald worden om bepaalde voordelen te kunnen krijgen of in aanmerking te komen voor sommige premies.Als algemene maatregel worden alle activiteitsdrempels - voor alle zorgverleners - met een 5% verlaagd.Om de geïntegreerde praktijkpremie te kunnen krijgen moeten huisartsen, als één van de basisvoorwaarden, bijvoorbeeld voor minimum 25.000 euro aan het Riziv hebben gefactureerd in een jaar. Voor 2020 wordt dat 23.750 - een verlaging met 5%.Voor sectoren die zwaarder getroffen zijn, verlaagt het Riziv de vereiste activiteitsdrempel met een hoger percentage. Het telt de gemiddelde daling van de activiteit in de sector dan nog bovenop het algemene percentage.Voor artsen, bijvoorbeeld, berekende het Riziv nieuwe activiteitsdrempels per specialisme voor het sociale voordeel dat 'geconventioneerde' artsen krijgen, en voor de toekenning van de accreditering.De nieuwe activiteitsdrempels voor het 'sociaal statuut' kunt u hier downloaden (= MS Word document). Gemiddeld daalde de vereiste minimumactiviteit, uitgedrukt als het totaal dat op één jaar tijd minstens aan het Riziv moet gefactureerd zijn, met meer dan 13%. Maar voor huisartsen, internisten, spoedartsen, ... bedraagt de daling maar 5%. Voor KNO-artsen daarentegen 23%.De nieuwe minimumdrempelwaarden in 2020 voor de accreditering kunt hier downloaden (= MS Word document).De nieuwe activiteitsdrempels werden goedgekeurd door de regering. Ze worden pas officieel bij publicatie in het Staatsblad.De volledige informatie (voor alle zorgverleners) vindt u hier op de website van het Riziv.