...

Zoals we eerder al schreven, hadden de syndicale verkiezingen voor tandartsen tussen 5 en 24 mei plaats. In principe althans want op 5 mei liet het Riziv weten dat het feestje niet doorgaat. Met name werd de stembusslag tijdelijk opgeschort "omwille van een beroepsprocedure".De ziekteverzekering geeft daar nu, een maand later, eindelijk wat meer uitleg bij. De rechter vaardigde op 5 mei in kortgeding een beschikking uit waarin gevraagd wordt de Belgian Union of Orthodontic Specialists (BUOS) te erkennen als beroepsorganisatie. BUOS zou dus moeten toegevoegd worden aan de lijst van kandidaten die opkomen bij de tandartsverkiezingen.Tot nu toe erkende de ziekteverzekering vier beroepsorganisaties, namelijk de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT), het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), de Chambre de Médecine Dentaire (CMD) en de Société de Médecine Dentaire (SMD).Om "nuttige uitvoering te geven aan de beschikking van de rechter en zoveel mogelijk rekening te houden met de principes van behoorlijk bestuur" besliste het Riziv op de dag van het kortgeding, op 5 mei dus, om de verkiezingsprocedure op te schorten.Die opschorting blijft gehandhaafd zolang de procedure ten gronde lopende is. Het Riziv laat weten dat er "alles aan gedaan wordt om zo snel mogelijk de juridische garanties te krijgen die nodig zijn om het verkiezingsproces sereen te kunnen hervatten." Maar voorlopig zijn en blijven de tandartsverkiezingen dus opgeschort.