...

De ziekenhuiswetgeving is complex en heeft nogal wat verrassingen in petto. Hoe ongenaam die kunnen zijn, ondervinden een aantal gemeentebesturen die pas een brief van FOD Volksgezondheid in de bus kregen om het tekort te vereffenen van een OCMW-ziekenhuis of een ander openbaar ziekenhuis waarin ze een aandeel hebben of hadden.Artikel 125Het tekort kan vele jaren teruggaan, in sommige gevallen zelfs tot 2002. De ziekenhuizen (of gelijksoortige instelling) kunnen ondertussen al opgegaan zijn in een fusie met andere instellingen of helemaal opgedoekt. De 'factuur' van FOD Volksgezondheid kan verschillende miljoenen euro's bedragen.De Aalsterse burgemeester Christophe D'Haese, cardioloog Jan Vercammen en andere N-VA'ers die in de Kamer zetelen, dienden begin juli een wetsvoorstel in dat artikel 125 van de ziekenhuiswet uit 2008 bijstuurt. De aanvulling bepaalt dat FOD Volksgezondheid vijf jaar tijd heeft om de gemeentebesturen (of lokale besturen) op de hoogte te brengen van een tekort. Nadien zouden de aan te rekenen bedragen vervallen.Behoorlijk bestuurDe indieners van de wet stellen dat de huidige situatie er eigenlijk een is van rechtsmisbruik. De overheid beschikt over een ruime beoordelingsbevoegdheid, maar behoorlijk bestuur houdt in dat die de grenzen van de redelijkheid respecteert.Meer dan vijf jaar na datum nog een grote sommen gaan vragen aan lokale overheden die in de huidige omstandigheden al kort bij kas zitten, leidt tot rechtsonzekerheid en verhindert een zorgvuldig beleid.De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten bonden overigens al in 2012 de kat de bel aan bij de voorgangster van de huidige minister, zo signaleren de indieners van het voorstel nog. Maar alles bleef gewoon bij het oude.