...

In België komen alleenstaanden met een bruto maandloon van maximaal 1.973,41 euro (23.680,87 euro per jaar) in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming. Per inwonend gezinslid stijgt dit bedrag met 4.383,98 euro/jaar. De verhoogde tegemoetkoming geeft mensen met een laag inkomen recht op een hogere terugbetaling voor medische kosten en andere sociale voordelen. De CM vergelijkt de huidige cijfers met 2020. Men neemt zowel gegevens over nieuwe als over lopende dossiers mee, evenals geweigerde aanvragen. In het derde kwartaal van 2020 namen 7.231 leden contact op met vragen over de verhoogde tegemoetkoming. Het derde kwartaal van dit jaar ging het over vragen van 17.266 leden, een stijging met 140%. Nationaal bekeken -met de Franstalige cijfers van de MC erbij- gaat het respectievelijk over 10.310 vragen om informatie in 2020 tegenover 25.625 in 2022. In Wallonië nam de vraag dus nog sterker toe dan in Vlaanderen.Om het toenemend aantal vragen te kunnen beantwoorden, schakelen de CM-kantoren 'focusconsulenten' in, bedienden die enkel dossiers rond verhoogde tegemoetkoming behandelen en zo het aanvraagproces vereenvoudigen. Daarnaast stelt de CM zijn telefonische consulenten een halve dag per week vrij om in de kantoren de meest kwetsbare leden persoonlijk uitleg te geven. CM-medewerkers contacteren ook zelf mensen waarvan ze vermoeden dat ze in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming.Momenteel hebben onder meer mensen met een handicap of een leefloon automatisch recht op een verhoogde tegemoetkoming. De CM vraagt de overheid de automatische toekenning uit te breiden naar andere categorieën. Bovendien zou het ziekenfonds ook graag "rechtstreekse digitale toegang krijgen tot meer recente inkomensgegevens van de leden." De redenering is dat er op die manier sneller kan geschakeld worden in het toekennen van de verhoogde tegemoetkoming. Mensen moeten dan niet langer zelf zoeken naar allerhande papieren om hun inkomen aan te tonen.