...

In het Staatsblad verscheen op 10 augustus 2011 dat de FOD Volksgezondheid zijn dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verhoogt voor begrotingsjaar 2011. Het FAVV kan nu rekenen op 53.928.000 euro, betaald in twee schijven. De eerste schijf van 26.964.000 euro volgt meteen, de tweede schijf van 26.964.000 euro eind september.LandbouwlevenOp zijn website plaatst het tijdschrift Landbouwleven echte vraagtekens bij de positieve teneur van die berichtgeving. "Herinneren we eraan dat het FAVV over een begroting beschikt van ruim 179 miljoen euro die voor 61 % gedekt wordt door een overheidsdotatie en voor 35 % door heffingen en retributies (vergoedingen voor prestaties) van de sectoren. Die dotatie wordt in vier schijven uitbetaald telkens van ongeveer 27 miljoen euro. In tegenstelling met wat de titel van het besluit laat vermoeden, gaat het dus niet om een verhoging van de dotatie van het FAVV, maar om een eenvoudige vastlegging van de twee resterende schijven van de dotatie 2011."Woordvoerster van het FAVV Godelieve Busschots bevestigt dat: "De titel van het KB laat inderdaad ten onrechte vermoeden dat het om een verhoging van de dotatie gaat, terwijl het niet meer dan de vastlegging van de twee resterende schijven van de dotatie 2011 betreft."In het totaal ontvangt het FAVV 107.856.000 euro voor begrotingsjaar 2011 (4 x 26.964.000 euro).