...

Er zou een beperkt, maar reëel risico bestaan op borstkanker geassocieerd met CT-scans van hart of thorax.Dat blijkt uit een computeranalyse die werd voorgesteld op het jaarlijkse congres van de Radiological Society of North America (RSNA). Het risico verhoogt met het aantal uitgevoerde onderzoeken. Gezien de theoretische manier waarop de resultaten zijn bekomen, waarschuwt een expert wel voor een automatische transpositie ervan naar een reële populatie. Het gebruik van CT-scans van hart en thorax is de voorbije tien jaar sterk toegenomen in de Verenigde Staten - en zonder twijfel ook bij ons. Het gaat in de VS om zo goed als een verdubbeling in amper tien jaar tijd. Bij de vrouwen betekent dat een toename van 99,8 CT-scans per 1.000 patiënten in 2000 tot 192,4 CT-scans per 1.000 in 2010, een jaarlijkse stijging dus met 6,8%. Het aantal nucleaire onderzoeken daarentegen zakte in dezelfde periode van 39,3 naar 27,5 per 1.000 vrouwen. Het meest frequente medische beeldvormingsonderzoek was de mammografie, gevolgd door thoraxradiografie. Tot nog toe, onderstrepen de auteurs van de studie over de impact van CT-scans, had nog geen enkel onderzoek de blootstelling aan deze straling en het geassocieerde risico op borstkanker geanalyseerd. Ze bestudeerden daarom de impact van de blootstelling van vrouwen aan straling, met name X-stralen, mammografie, CT-scan en nucleaire beeldvorming. En dat binnen een uitgebreid systeem van geïntegreerde zorg, tussen 2000 en 2010, met jaarlijks meer dan 250.000 deelnemende patiënten.De analyse van de risico's gebeurde aan de hand van een complexe en grondige methodologie, op basis van 124 CT-scans en 42 onderzoeken nucleaire geneeskunde voor een totaal van 1.000 deelnemende vrouwen. De auteurs besluiten dat een kind of jonge volwassene die voor de leeftijd van 23 jaar twee CT-scans van het hart ondergaat, na tien jaar een verhoogd risico loopt op de ontwikkeling van borstkanker. Het additionele risico van deze scans wordt kleiner naarmate de patiënten ouder worden, voegen de auteurs er nog aan toe. Het is dus van het grootste belang, besluiten de onderzoekers, dat specialisten in medische beeldvorming voor elk onderzoek de doses nauwgezet bepalen, dat ze multifase protocollen beperken en dat ze de doses optimaliseren om de risico's te minimaliseren. Ze raden artsen ook aan om met hun patiënten de risico's en baten te bespreken van elk onderzoek waarbij straling te pas komt.