...

De voorwaarden en regels waaronder een huisarts aan de ziekteverzekering een honorarium mag aanrekenen voor het beheer van een Globaal Medisch Dossier liggen vast in het Koninklijk Besluit van 23 december 2021. Een verhoogd GMD-honorarium kan volgens dit KB worden aangerekend voor rechthebbenden tussen 45 en 75 jaar oud die het statuut 'chronische aandoening' hadden in het jaar voorafgaand aan de opening of de verlenging van het globaal medisch dossier (artikel 2, 9°).De regering vaardigde hierover op 14 maart een nieuw Koninklijk Besluit uit (Staatsblad van 24 maart). Het verruimt de doelgroep aanzienlijk en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Niet langer gaat het enkel over chronische zieken tussen 45 en 75 jaar. De woorden 'tussen het jaar van zijn 45ste verjaardag tot het jaar van zijn 75ste verjaardag' werden immers vervangen door 'tussen het jaar van zijn 30ste verjaardag tot het jaar van zijn 85ste verjaardag'.Met andere woorden, huisartsen kunnen voortaan -met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022- aan deze sterk verruimde doelgroep een verhoogd GMD-honorarium aanrekenen.