...

De Standaard schreef maandag dat de vergoeding geregeld werd in een koninklijk besluit van 2010, dat nog altijd niet in uitvoering is. Maar er lijkt schot in de zaak te komen. Een KB van 7 maart 2013, gepubliceerd in het Staatsblad van 8 april, legt de voorwaarden vast voor de vergoeding. Die zal worden uitbetaald door een organisatie die optreedt als tussenpersoon tussen de behandelende en adviserende arts. Die organisatie kan gevormd worden door verschillende vzw's die actief zijn rond de problematiek van het levenseinde. De organisatie kan maximaal 10 euro van de vergoeding, vastgelegd op 160 euro, afhouden.Ludwig Moens kondigde maandag aan dat de oproep tot kandidaturen volgende week verschijnt op de website van het Riziv. Kandidaten hebben dan 90 dagen tijd om zich aan te melden, wat inhoudt dat de keuze niet vroeger dan oktober zal kunnen gebeuren. Eventueel zouden vergoedingen onder bepaalde voorwaarden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 uitbetaald kunnen worden, aldus nog Moens.