...

Tot 15 juli konden de stagemeester via MyRiziv hun vergoeding aanvragen. Bij de aanvraag geeft de toepassing het bedrag weer waarop ze volgens de berekening recht hebben. Zijn ze het daarmee niet eens, dan kunnen ze online het bedrag betwisten. Bij de betwisting voegen ze een formulier met een lijst van de aso's die ze in 2019 begeleid hebben, met de precieze periode.StageplannenDe FOD Volksgezondheid berekent het bedrag waarop de stagemeester recht hebben aan de hand van de stageplannen die de aso's indienen. Het is de Vlaamse overheid die de stageplannen - en de wijzigingen eraan - moet goedkeuren. Maar die gegevens stromen dus door naar de federale administratie. De FOD stelt vast dat de betwistingen ontstaan doordat de stagemeester niet is vermeld in het stageplan van de aso. Bovendien wordt de erkenning van de stagemeester, of van een tijdelijke vervanger, pas achteraf aangevraagd - en dat vergemakkelijkt dezaken niet.Het systeem van de vergoeding voor stagemeesters werd in 2016 in leven geroepen - maar het systeem werd nog ieder jaar uitgebreid en bijgestuurd zodat het ook in 2019 nog nieuw was. Dit jaar mag voor één keer de input van vorig jaar nog worden bijgestuurd.Dat wil zeggen: de FOD Volksgezondheid zal pas vanaf 1 december 2020 de stageplannen uit 2019 als definitief beschouwen.De betrokken dienst zal nagaan waar de gegevens die ze van de stagemeester krijgen afwijken van de gegevens waarover ze beschikken. Rond half september zullen de stagemeesters dan vernemen welke aso's ze kunnen contacteren. Ze brengen die op de hoogte van de betwisting en vragen hen een nieuw, correct stageplan in te dienen.SpelregelsDe FOD Volksgezondheid herinnert aan de correcte spelregels: