...

Ze hebben twee proeven gedaan. Bij de eerste proef hebben ze 269 mensen gevraagd om zich te herinneren of ze vroeger iemand hebben beledigd. Daarna hebben ze die mensen gevraagd of ze zichzelf konden vergeven en wat ze gedaan hebben om zich te verontschuldigen en de schade te herstellen. Ze moesten ook evalueren of de andere hen had vergeven en in welke mate. De proefpersonen gaven toe dat ze beter konden aanvaarden om hun ongelijk toe te geven als ze vergiffenis hadden gevraagd aan de persoon die ze beledigd hadden. En als die persoon hen vergaf, herwonnen ze sneller hun zelfachting. Bij de tweede proef werden 208 mensen ondervraagd over een fout die iedereen zou kunnen maken: verantwoordelijkheid bij het ontslag van een vriend. De conclusies waren dezelfde, op de afwezigheid van het effect van vergeving van de hypothetische vriend na. (referentie: Journal of Positive Psychology, 22 april 2014, DOI:10.1080/17439760.2014.910823)