...

Om aanspraak te doen op de telematicapremie moeten huisartsen aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten ten eerste een erkend huisarts of een kandidaat-huisarts zijn. En ten tweede moeten huisartsen een softwarepakket gebruiken voor het beheer van hun globale medische dossiers. Het softwarepakket moet wel aanvaard zijn door de medicomut. De lijst van erkende pakketten is terug te vinden op deze site.WebmoduleDe premie kan worden aangevraagd aan de hand van een formulier dat in het hogergenoemde softwarepakket wordt aangemaakt. Dat formulier dient de arts dan op te laden in de webmodule 'online aanvragen van Riziv -vergoedingen'. Dit door in het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens (MyRiziv) te kiezen voor 'Premieaanvraag'. Het aanvraagformulier voor de premie van 2012 moet u invullen vóór 31 december 2013. De aanvraag voor de premie van 2013 kan u indienen tussen 1 mei 2013 en 30 april 2014.Het elektronisch aanvraagformulier vindt u terug via deze link.