...

De beperking van de studie is dat er een beroep werd gedaan op administratieve gegevens, wat het moeilijk maakt om te bepalen welke factoren eventueel bias veroorzaken. De conclusie van de auteurs luidt dat er bij 65-plussers die van het Medicare-systeem genieten en meer eerstelijnsgezondheidszorg krijgen, een lagere incidentie is van colon- en rectumkanker, mortaliteit door colon- en rectumkanker en mortaliteit in het algemeen. De toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg verbeteren zou de tol van colon- en rectumkanker in de Verenigde Staten dus kunnen verlichten. (referentie: Ferrante JM et al. Ann Intern Med. 2013;159:437)