...

Een aantal van de tegen klinkende munt voorgestelde behandelingen hebben weliswaar wetenschappelijke gronden en worden als erg veelbelovend beschouwd, maar hebben hun deugdelijkheid nog niet bewezen in de klinische geneeskundige praktijk. Dat gebrek aan zekerheid verhindert evenwel hun verspreiding en commercialisering niet.