...

De Labourleden verdedigen het NHS weliswaar absoluut, aldus Pulse, maar toch stelt een werkgroep van Labour voor om één van de klassieke principes, zijnde de 'gatekeeperrol' van de huisarts (verplichte echelonnering), te laten vallen en de patiënten toe te staan direct naar specialisten te gaan. Het doel is dat de patiënten sneller toegang zouden krijgen tot de diensten die ze nodig hebben. Het General Practitioners Committee (GPC) van de British Medical Association trekt aan de alarmbel en vindt dat "als de huisartsen de verantwoordelijkheid wordt ontnomen om de raadsman van de patiënten te zijn, dat de huisartsgeneeskunde ernstige schade zal berokkenen en het bankroet van het NHS zal teweegbrengen."