...

De problematiek is niet nieuw. Ouders trekken soms in de weken voor en na schoolvakanties op reis omdat het dan goedkoper is. Daardoor piekt het aantal ongewettigde afwezigheden in het onderwijs steevast in de week voor en de week na een schoolvakantie.Ook al gaat het dan over een beperkte groep leerlingen - uit recente cijfers blijkt dat het gaat om 0,5% van de leerlingen in het basisonderwijs en 1,4% van de leerlingen in het secundair onderwijs, omgerekend 8.300 leerlingen in totaal - toch moet dit 'luxeverzuim' aangepakt worden, zo meent minister Crevits.Pascal SmetPascal Smet (sp.a), de voorganger van Crevits op Onderwijs, voerde het verplichte doktersbriefje in voor elke afwezigheid in de week voor of na een schoolvakantie, om zo het luxeverzuim te helpen inperken. Maar minister Crevits twijfelt aan de zin van deze maatregel en ziet die daarom liever verdwijnen. De suggestie van de minister kreeg donderdag ook bijval in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.Hoe de CD&V-minister de problematiek van het luxeverzuim dan wel wil aanpakken, is nog niet helemaal duidelijk. "Dat is iets wat we de komende weken verder zullen bekijken. We zijn volop aan het werken aan een actieplan tegen het spijbelen, met ook aandacht voor het luxeverzuim. Ik hoop dat plan nog dit jaar rond te krijgen", aldus Crevits