...

De wet "houdende diverse bepalingen inzake gezondheid" lag opnieuw voor op de ministerraad - het ging om de tweede lezing. De wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State.Met deze wet regelt de minister van Volkgezondheid verschillende kwesties in één klap. De wet verbiedt niet alleen ziekenfondsartsen om nog gebruik te maken van het sociaal statuut van geconventioneerde artsen, maar regelt bijvoorbeeld ook de 'financiële transparantie' en de erelonen in het dagziekenhuis.De 'financiële transparantie' slaat op de ziekenhuisfactuur, maar ook op de administratie van ziekenfondsen. De wet legt ook een sociale maximumfactuur vast voor kinderen met een handicap. Ze legt de basis voor een regeling inzake het remgeld voor levende orgaandonoren.Nog enkele belangrijke items in de wet: er komt een financiering voor ziekenhuizen bij epidemies of pandemies; zelfstandigen die gedwongen zijn hun activiteit stop te zetten, behouden het recht op geneeskundige verzorging.