...

De Bvas schat dat het nakende verbod op ereloonsupplementen 700 à 800 banen zal kosten in Brussel, en wellicht zo'n 3.000 op nationaal vlak. Sommige artsen zullen naar het buitenland trekken of aan de slag gaan in een privépraktijk, waar ze wel nog supplementen kunnen aanrekenen. Door die leegloop komt de rentabiliteit van de zowat 20 ziekenhuizen in het gedrang die nog supplementen factureren. "3.000 banen weg, dat is zoveel als bij ArcelorMittal, maar niemand trekt zich er iets van aan. Wij hebben alternatieven voorgesteld, maar tevergeefs", stelt dokter Jacques de Toeuf, ondervoorzitter van de Bvas en algemeen directeur van Chirec, in Le Soir. ChantageMinister Laurette Onkelinx is geschokt over de uitlatingen van de Toeuf. "De vergelijking met de werknemers van Arcelor is schandalig", vindt ze. "Het gaat hier om specialisten die gemakkelijk tot 800 euro opstrijken voor een halve dag werk."Volgens Onkelinx wil de Toeuf vooral de belangen van zijn eigen ziekenhuis verdedigen. Dat rekent immers zowat de helft aan van de supplementen die over het hele land worden gefactureerd, benadrukt ze. "Terwijl negen op de tien artsen nu al geen supplementen meer toepassen in tweepersoonskamers." De minister wijst er verder op dat de erelonen vrij blijven als de patiënt voor een privékamer kiest. "De geneeskunde met twee snelheden die dokter de Toeuf verdedigt, is volledig in tegenstrijd met de onderliggende principes van ons systeem van sociale bescherming", besluit ze.OorlogsverklaringDe Bvas is verbaasd over de reactie van minister Onkelinx. "De zaak van de vrije honoraria is een principiële strijd voor alle Belgische artsen. Wij herinneren er aan dat ook heel wat Vlaamse en Waalse ziekenhuizen er bij betrokken zijn. Duizenden specialisten zijn er werkzaam", schrijft voorzitter Marc Moens in een persbericht."Mevrouw de minister vernietigt een overlegsysteem dat al bestaat sinds de Sint-Jansakkoorden van juni 1964 en dit op een uiterst moeilijk economisch moment. De door de minister genomen maatregelen zullen leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen en verminderde inkomsten voor de artsen. Dat zal leiden tot verminderde sociale en fiscale inkomsten voor de Belgische staat. Dit alles is eigenlijk louter gebaseerd op een ideologie die niet gedeeld wordt door de overgrote meerderheid van de Belgische bevolking", gaat hij verder.Als de minister de oorlog wil verklaren aan de Belgische artsen, dan kan ze hem krijgen, besluit Moens strijdvol.