...

In4care en Alzheimer Liga Vlaanderen zijn op zoek naar innovatieve ideeën, prototypes of realisaties die de zorg voor personen met dementie en/of hun mantelzorgers "beter, efficiënter, menselijker maken"Het idee of project moet de zorg kunnen verbeteren. Hoe sneller het gerealiseerd kan worden, hoe beter. En bij voorkeur gedragen worden door meerdere actoren (zorg, welzijn, onderneming, kennisinstelling...).Wie wil deelnemen, doet dat door een korte videoboodschap (max. 120 seconden) op te sturen waarin volgende vier elementen aan bod komen:1. Een beschrijving van het probleem. Welke zijn de uitdagingen waar gebruikers of zorgprofessionals nu mee te maken hebben?2. De oplossing beschrijven. Wat is de specifieke doelgroep, en hoe lost het project het probleem voor hen op?3. Een beschrijving van de impact die het project kan teweegbrengen voor de (eigen) zorginstelling, maar ook voor de sector en de bredere samenleving. 4. Verduidelijken hoe u of uw organisatie zich zal/zullen engageren om dit idee te verwezenlijken.Dee laureaat ontvangt een geldprijs van 10.000 euro en begeleiding van In4Care en Alzheimer Liga Vlaanderen om het idee te realiseren. Bekijk de ideeën en laureaten van de voorgaande edities.