...

Volgens een Duitse studie verhoogt stress op het werk onder meer het risico om type 2-diabetes te krijgen. Wetenschappers van het Helmholtz Zentrum in München volgden gedurende 13 jaar het medisch dossier van 5.337 werknemers tussen 29 en 66 jaar, die in het begin van de studie geen diabetes hadden. De proefpersonen kregen vragen over hun werkomstandigheden en hun mate van stress op het werk. In de loop van de follow-up werd bij 300 werknemers type 2-diabetes vastgesteld. De onderzoekers vonden dat te veel stress op het werk, onafhankelijk van andere risicofactoren, het risico op die aandoening met naar schatting 45% verhoogde. In het licht van die resultaten zou toezicht op de psychologische en fysieke omstandigheden waarin werknemers hun werk uitvoeren, een belangrijk criterium kunnen vormen bij de preventie, diagnose en behandeling van type 2-diabetes.