...

Zo benadrukken de auteurs dat 91% van de respondenten denkt dat zijn toestand onder controle is, terwijl dat voor slechts 20% van hen het geval is. De resultaten werden gepresenteerd tijdens de wetenschappelijke bijeenkomst van de IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) die in Zweden werd gehouden. Bij de REALISE-enquête (REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience), opgezet door Mundipharma International in partnership met astmaspecialisten, werden 8.000 mensen met astma tussen 18 en 50 jaar uit 11 landen ondervraagd. Daaruit blijkt dat patiënten hun symptomen niet in verband brengen met een slechte astmabehandeling, want over het algemeen beseffen ze niet dat hun astma beter gecontroleerd zou kunnen worden. De resultaten geven ook aan dat de manier waarop mensen hun astma ervaren en de houding van astmatici tegenover hun gezondheidstoestand varieert en dat een beter begrip daarvan de sleutel zou kunnen zijn tot een betere astmabehandeling, met betere resultaten.