...

Er vinden een aantal verschuivingen plaats in de Commissie van Beroep bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het Riziv. De Luikenaar Louis Deflandre (Absym) volgt André-Jean Hardy op, die is overleden. Prof. Michel Deneyer (VUB) wordt plaatsvervangend lid. Op de bank van de ziekenfondsen zal Henri Kelchtermans Nick De Swaef vervangen.Bij deze Commissie van Beroep kunnen artsen beslissingen van de Accrediteringsstuurgroep betwisten. Ze is samengesteld uit 4 artsen die de syndicaten vertegenwoordigen, 4 artsen die zetelen namens de universiteiten en wetenschappelijke verenigingen, en 4 vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. Naast de 12 werkende leden zijn er 12 plaatsvervangende leden.De veranderingen werden gepubliceerd in het Staatsblad van 31 oktober.