...

De Vlaamse regering bespaart 6% op het budget van het Impulsfonds - het stuk dat ze in de sector van alle budgetten afknipt. Maar binnen Impulseo zelf wordt de besparing niet lineair toegepast. Op de subsidies die praktijken kunnen krijgen voor het gebruik van een telesecretariaat, of als stuk van het loon van een administratieve kracht komt er geen besparing. Daarentegen verdwijnt op 1 juli de premie voor het openen van een praktijk in een huisartsenarme zone.De Vlaamse overheid zegt de huisartsen in deze tijd te willen sparen. De maatregel was gepland voor 1 juni, maar er komt nu een overgangsperiode tot 1 juli. De haio's die volgend jaar een praktijk in een prioritaire zone wilden opstarten, voelen zich koud gepakt. Wat hebben zij aan een overgangsperiode tot 1 juli?Sommige haio's hebben al contracten getekend en zijn engagementen aangegaan, maar zien nu in hun financieel plan plots een gat van 20.000 euro. Hadden we niet beter mogen verwachten, vragen de haio's zich af -- die zich in de voorbije periode vaak heel belangeloos extra hebben ingezet in hun opleidingspraktijken en op triageposten.Waarom geen overgangsregeling tot eind 2020, vragen Jong Domus en 't HOP (het Haio's Overleg Platform). Vooral omdat praktijken die na de zomer starten zich geconfronteerd zien met extra uitgaven én minder inkomsten als gevolg van de voorzorgsmaatregelen die ze nog in acht zullen moeten nemen.Daarnaast blijft de Vlaamse regering heel vaag over haar plannen voor het Impulsfonds. "We hadden graag geweten of het geld dat we moeten inleveren ook effectief opnieuw geïnvesteerd wordt in de eerste lijn", zegt dokter Astrid Hoffman, voorzitter van 't HOP.Wouter Colson3 Botte bijl in stimuleringsbeleid