...

Aan het woord is Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij wijst erop dat de NV ASTRID, een in communicatietechnologie gespecialiseerde firma, al langere tijd bezig was met de ontwikkeling van een nieuwe veiligheidsapplicatie voor hulpverleners. "De aanleiding om een app te ontwikkelen is niet de moord op dokter Roelandt vorige week. Het is zeker geen steekvlampolitiek.", legt Van Raemdonck uit."Met één druk op de knop heeft de hulpverlener rechtstreeks contact met de hulpdiensten. Het grote voordeel hierbij is dat ook digitale data meegestuurd worden. Zo hebben de hulpdiensten weet van de problemen." In theorie zijn de hulpdiensten ook op de hoogte van de identiteit en de locatie van de arts. "Er kan dan onmiddellijk worden ingegrepen," aldus Van Raemdonck die wel waarschuwt voor te hooggespannen verwachtingen. "We werken eraan en we doen dit zo goed mogelijk maar mirakeloplossingen bestaan er in deze natuurlijk niet."In de testfase gaat ASTRID na of er nog aanpassingen nodig zijn aan de app. Vooral is de vraag hoe de app kan ingepast worden in de workflow van de hulpcentrales. "Het technisch luik is zo goed als rond. Het gaat nu eerder over een workflow-verhaal. Er zijn in de hulpcentrale immers luiken voor politie, brandweer enz. We moeten opletten dat we geen verwarring creëren", aldus nog Olivier Van Raemdonck.