...

Vrijdag verscheen in deze krant ook de enquête over werkomstandigheden van artsen. Daaruit bleek nog eens hoe vaak geweldpleging in de praktijk plaatsvindt: 86% van de ondervraagde artsen kreeg al te maken met verbaal agressieve patiënten, en 28% zelfs met fysieke agressie. Veiligheid van de staatTijdens het gesprek met de minister kwam volgens Bvas het casusoverleg ter sprake. Het betreffende wetsontwerp is vandaag ook in de Kamercommissie justitie besproken. De methodiek van dit casusoverleg besprak Artsenkrant al enkele edities geleden. Het creëert een kader waarin gegevens die onder het beroepsgeheim vallen kunnen besproken worden tussen artsen, andere hulpverleners, justitie en burgemeesters/politie. Deze methodiek richtte zich oorspronkelijk vooral op complexe gevallen van intrafamiliaal geweld, inclusief kindermishandeling. Maar na de terroristische aanslagen in ons land is de focus meer verschoven naar de "veiligheid van de staat".RisicobezoekenVoor artsen ligt een stuk van de focus evenwel op nog iets anders. Zoals dr. Dirk Scheveneels (Bvas) na afloop van het overleg tegen Belga verklaarde: "(...) na verschillende feiten die zich hebben voorgedaan is het toch noodzakelijk dat er een discussie op gang komt in hoeverre we inzage kunnen krijgen in het dossier van mensen die iets serieus mispeuterd hebben." Met 'verschillende feiten' verwijst hij uiteraard naar de gevallen van agressie tegen artsen in pakweg het voorbije anderhalf jaar - denk maar aan de moord op Patrick Roelandt.Artsen willen beter gevaarlijke situaties kunnen voorzien wanneer ze bij een patiënt op bezoek gaan, om eventueel ook meer voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. Maar gegevens over het strafverleden van een persoon vernemen, of gegevens over risicosituaties met elkaar delen, stuit op allerlei juridische obstakels.Delicate discussieDe discussie over het beroepsgeheim ligt bovendien erg delicaat. De persmededeling van Bvas onderstreept dat het casusoverleg "verder nog juridisch, deontologisch en qua maatschappelijke aanvaardbaarheid dient te worden uitgeklaard"."De Bvas steunt het wettelijke initiatief van minister Geens", luidt het, "op voorwaarde dat het beroepsgeheim overeind blijft op alle niveaus".