...

Het aantal overvallen op apotheken gaat de laatste jaren wel in dalende lijn, na een forse toename in 2016: toen tekende de politie liefst 185 diefstallen op, waarvan 152 gewapenderhand. Het jaar voordien, in 2015 dus, waren dat er respectievelijk 132 en 115. Met uitzondering van 2014, werden apotheken in het Waalse Gewest het hardst getroffen. Bij de meeste overvallen komt een wapen te pas, ongeacht het gewest.Voor de periode 2012-2017 werd 42% van de diefstallen met of zonder wapen en van de inbraken (zowel pogingen als voldongen feiten) in apotheken gepleegd in de vijf grote steden van ons land en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, antwoordde minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in juli 2018 op een parlementaire vraag over dit thema. Uit de cijfers in datzelfde antwoord blijkt dat Brussel-Hoofdstad de meeste gevallen oplijstte, gevolgd door de provincies Henegouwen, Luik, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In de top vijf van voorwerpen die bij die feiten het meest gestolen worden, staat geld in allerlei vormen (biljetten, euro's zonder verdere specificering, muntstukken, geldlade/kassa) op de eerste plaatsen, alles bij elkaar goed voor 68%. Geneesmiddelen vervolledigen het lijstje, met maar 2%.Van de 600 respondenten op de grootschalige enquête 'Wie bent u, apotheker?', uitgevoerd door 'de Apotheker' in de loop van de maand mei, antwoordde twee derde bevestigend op de stelling 'De overheid doet onvoldoende aan de veiligheidsproblemen van de apothekers': 19% is het daar helemaal mee eens, 46% kruiste 'eerder eens' aan. Franstalige apothekers zijn hier iets kritischer voor de overheid (70% eens) dan de Vlaamse collega's (63% eens).