...

Naar goede gewoonte organiseerde de Vlaamse overheid begin juli het toelatingsexamen voor de opleiding tot arts/tandarts. Van de 5.030 studenten die op 4 juli deelnamen, slaagde 15 procent.Voor de tweede sessie eind augustus waren 4.030 mensen ingeschreven. Uiteindelijk kwamen er 3.601 opdagen, van wie er 3.585 het examen volledig aflegden. Na deliberatie bleken er 505 geslaagd te zijn, wat overeen komt met een slaagpercentage van 14 procent. In de referentiegroep, d.i. de deelnemers die 18 jaar zijn geworden of worden in 2017 en die in 2016-2017 in het laatste schooljaar secundair onderwijs in België zitten, slaagden 264 deelnemers (20%). "Het examen van 29 augustus was van hoge kwaliteit: er diende geen enkele vraag geschrapt te worden", aldus de examencommissie. Het was de 42e keer dat het toelatingsexamen arts & tandarts van de Vlaamse Gemeenschap plaatsvond.