...

De CM maken de balans op van de maatregel van bijna twee jaar geleden: de terugbetaling van antibiotica gebeurt sinds 1 mei 2017 volgens categorie C in plaats van categorie B.24 miljoenDoor die maatregel betaalden patiënten op jaarbasis allemaal tezamen 24 miljoen euro meer uit eigen zak voor deze antibacteriële geneesmiddelen. Dat bespaarde de overheid hetzelfde bedrag - zoals vooropgezet.Volgens de CM zijn vooral patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming de dupe van deze maatregel.De overheid verantwoordde de maatregel als een ontradingsmiddel om antibiotica te snel te gebruiken. Antibacteriële resistentie wordt immers een van de grote uitdagingen voor de geneeskunde in de komende jaren.Maar het meer laten betalen door patiënten heeft het gebruik volgens de CM amper beïnvloed. Het aantal gebruikers en het gebruikte volume zijn tussen 2017 en 2018 amper met één procent gedaald, en het is niet duidelijk of dat te maken heeft met deze maatregel.CM is wil de financiële verantwoordelijkheid bij de artsen leggen: "Wie veel voorschrijft voor onterechte indicaties, zou een deel van de uitgaven zelf moeten betalen. Bovendien zou, om het verantwoord gebruik beter op te volgen, een voorschrift voor antibiotica verplicht elektronisch moeten gebeuren en daarbij de indicatie moeten vermelden, zoals ook het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg aanbeveelt."Structurele maatregelenProfessor Herman Goossens, diensthoofd klinische biologie van het UZA en vroegere voorzitter van de BAPCOC, vond het duurder maken de antibiotica ook asociaal. Het overgebruik van antibiotica bestrijd je niet door de patiënt financieel te laten opdraaien voor wat zijn arts hem voorschrijft, stelde hij in De Ochtend op Radio 1 (4 april).Goossens stelt in het interview dat hij ontslag nam als voorzitter van de BAPCOC omdat de minister geen rekening hield met het strategisch plan van de BAPCOC uit 2014, en over beslissingen zoals de veranderde terugbetaling van antibiotica nooit advies vroeg.De maatregelen die het Kenniscentrum vandaag (4 april) in een rapport voorstelt, vindt Herman Goossens over het algemeen veel te "soft". Volgens hem blijft het beleid vooral bij het plannen maken en "babbelen", maar zijn vooral "structurele maatregelen" en acties nodig.De outliers mee laten betalen voor de meeruitgaven is volgens hem, als men dat wil doen, perfect uitvoerbaar. Het Riziv heeft de cijfers en weet duidelijk om wie het gaat.