...

Eind oktober vorig jaar werden al 248.970 mensen uitgenodigd om deel te nemen aan de bevolkingsscreening op dikkedarmkanker. De respons - het aantal mensen dat een staal van faeces naar het laboratorium stuurde - lag met 43% hoger dan verwacht. Directeur van het Centrum voor Kankeropsporing dr. Patrick Martens uit zijn tevredenheid: "We zijn nog maar pas gestart. We hadden voor deze eerste maanden gerekend op een participatie van 35%."Nog hoger?Bovendien is het percentage van de respons nog maar voorlopig, want een aantal mensen zal misschien nog reageren op de herinneringsbrieven die zijn gestuurd.Acht procent liet ook weten waarom ze geen staal instuurden. Sommigen antwoordden dat ze niet willen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Maar anderen stuurden geen staal in omdat hun huisarts nog recent een stoelgangsonderzoek liet uitvoeren. Ook deze laatsten werden dus gescreend.De participatie verschilt tussen de provincies: koploper is Limburg (50,3%), gevolgd door Antwerpen (43,9%), Oost-Vlaanderen (42,1%), West-Vlaanderen (41,4%) en Vlaams Brabant (39,2%). Iets meer mannen dan vrouwen namen deel: 43,6% versus 42,5%.Opvallend veel positieve resultatenOccult bloed (meer dan 75 ng/ml) werd gevonden in 9,3% van de gevallen. Dat is opvallend hoog. Maar in 2013 werden vooral oudere leeftijdsgroepen uitgenodigd: de 66-, 68-, 70-, 72- en 74-jarigen. Op oudere leeftijd zijn poliepen en coloncarcinoom prevalenter, maar is er ook vaker sprake van het gebruik van medicatie en van andere, goedaardige aandoeningen die occult bloed in de stoelgang kunnen teweegbrengen.Andere groepen worden nu opgeroepen volgens een beurtrol en in 2015 moet de hele doelpopulatie een eerste keer voor de screening uitgenodigd zijn: dat is iedereen van 56 tot 74 jaar oud. In 2015 worden een aantal groepen ook voor een tweede keer uitgenodigd, want de screening moet om de twee jaar worden herhaald.De gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse overheid houdt in dat tegen 2020 de participatie wordt verhoogd tot 60%. "Dat komt overeen met een deelname van 400.000 Vlamingen per jaar", aldus dr. Martens.De werkwijze wordt daartoe voortdurend bijgestuurd. Zo werd het antwoordformulier vereenvoudigd, en wordt de informatie die wordt meegestuurd nog bijgeschaafd: "Het permanent verbeteren en bijsturen van het onderzoek moet de participatie verder verhogen", luidt het commentaar van minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen.