...

Artsen zijn geen mannequins. Het is overigens altijd beter een arts te kiezen op grond van zijn competenties en zijn luisterbereidheid. Neemt niet weg dat de tevredenheid van veel patiënten beïnvloed wordt door de kledij die de arts draagt. Vorsers van de Universiteit van Michigan hebben tussen 1 juni 2015 en 31 oktober 216 4062 patiënten in tien universitaire ziekenhuizen gerekruteerd, die werden uitgenodigd om foto's van een mannelijke en een vrouwelijke arts te beoordelen (echte artsen, geen mannequins), die op verschillende manieren waren gekleed: vrijetijdskledij, vrijetijdskledij en een witte schort, blauw ziekenhuispak, blauw ziekenhuispak met een witte schort, formele kledij met een witte schort en formele kledij (kostuum voor mannen en mantelpak voor vrouwen).De patiënten werden gevraagd om zich uit te spreken over een aantal criteria: de vaardigheid, de welwillendheid van de arts, is hij/zij hun vertrouwen waard, is hij/zij toegankelijk, stelt zijn/haar kledij hen op hun gemak? Ook werd hun gevraagd welke kledij ze graag zouden hebben dat hun arts draagt, en over de kledij die hij/zij zou moeten dragen afhankelijk van de medische context. En tot slot hebben de auteurs hun gevraagd of ze het type kledij van de arts belangrijk vonden. Resultaat? 53% van de deelnemers zei dat ze de kledij inderdaad belangrijk vinden en minder dan een derde zei dat de kledij invloed zou kunnen hebben op de tevredenheid over de zorg. De combinatie kostuum/mantelpak en witte schort werd het hoogst aangeslagen. 44% van de patiënten zei dat ze graag zouden hebben dat hun arts formele kledij zou dragen en 26% zei dat ze graag zouden hebben dat hun arts een witte schort boven een blauw pak zou dragen.De verwachtingen van de patiënten verschillen naargelang van het type arts. 34% verkoos het blauwe ziekenhuispak voor chirurgen en spoedgevallenartsen en 23% vond het toch beter om daarboven een witte schort te dragen.Ook de context is belangrijk: 62% van de artsen vindt dat een witte schort wenselijk is als een arts de patiënt in het ziekenhuis ziet, en 55% als de arts de patiënt in zijn kabinet ziet.Tot besluit, artsen worden niet alleen beoordeeld op hun competenties. Ook de manier waarop ze zich kleden, heeft invloed op wat de patiënten van hen denken. Artsen hebben er dus alle belang bij om hun kledij zorgvuldig te kiezen.(referentie: BMJ Open, 29 mei 2018, doi: 10.1136/bmjopen-2017-021239)