...

Ouders worden beschouwd als de belangrijkste personen bij de ondersteuning van zieke kinderen. Maar angst en depressie van de ouders gaan gepaard met een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de verzorging, de opvoeding en de voeding van hun kinderen. Bovendien worden de zieke kinderen van depressieve ouders meer in het ziekenhuis opgenomen en vertonen ze een hogere mortaliteit.Het doel van deze studie was dan ook het bepalen van de mate van angst en depressie van ouders van kinderen met chronische aandoeningen. Het ging om een cross-sectionele descriptieve studie bij 440 ouders van gehospitaliseerde kinderen met chronische aandoeningen die ad random werden geselecteerd. De evaluatie gebeurde aan de hand van de HADS (Hospital Anxiety and Depression scales). Deze angst- en depressieschaal voor het ziekenhuis bestaat uit een depressieschaal met zeven items en een angstschaal met zeven items. Het invullen van de HADS-lijst vereist geen training en vraagt slechts vijf minuten. De items worden beantwoord op een vierpuntenschaal (0-3). Het optellen van de scores resulteert in een scoregebied van 0 tot 21 voor de depressie- en angstschaal. Hoge scores wijzen op meer klachten. Een score tussen nul en zeven sluit depressie en angststoornis uit. Een score van acht tot tien wijst op een mogelijke depressie/angststoornis. Een score van 11 tot 21 is indicatief voor een vermoedelijke depressie/angststoornis. De betrouwbaarheid van de HADS is goed met een interne consistentie tussen de 0,84 en 0,86.Helft ouders depressiefDe analyse van de antwoorden bracht aan het licht dat 80% van de ondervraagden van het vrouwelijke geslacht was. De gemiddelde leeftijd was 31 jaar met een standaarddeviatie van zes jaar. De beoordeling van het angstniveau toonde aan dat 49,1% van de ouders (dus vooral de moeders) last had van matige tot ernstige angst en dat 24,5% verschijnselen van lichte angst vertoonde. Slechts 26,4% van de ouders had geen angst. De analyse van het niveau van depressie toonde aan dat 31,8% van de deelnemers leed aan matige tot ernstige depressie, terwijl 27,3% last had van licht depressieve symptomen. Slechts 40,9% van de studiepersonen had geen tekens van depressie.Meer dan de helft van de ouders van kinderen met chronische aandoeningen lijden aan een matig tot ernstig niveau van angst of depressie. Deze stoornissen verergeren in geval van sociale en economische problemen of een gebrek aan financie en psychologische ondersteuningsmaatregelen. Gezien het nefaste effect op de kinderen dienen artsen en andere gezondheidswerkers meer aandacht te hebben voor de problemen van angst en depressie bij ouders van kinderen met chronische aandoeningen.Referentie:Manesh et al. Assessment of Anxiety and Depression for Parents of Children with Chronic Disease. EPA 2011, Wenen.Lieven De Norre