...

Onderzoekers van de London School of Hygiene and Tropical Medicine namen de proef op de som met de denguemug (Aedes aegypti) en met tweelingen. De muggen vlogen door een Y-vormige buis. Wanneer ze aan de splitsing kwamen, moesten ze kiezen tussen de lichaamsgeur van twee individuen.Die lichaamsgeur was afkomstig van de handen van vrouwelijke tweelingen. Soms moesten de muggen kiezen tussen de twee helften van een identieke, en in andere gevallen tussen die van een niet-identieke tweeling.Wat bleek? Bij niet-identieke tweelingen was er bij de muggen een duidelijke voorkeur voor één helft van de tweeling. Maar bij identieke tweelingen vertoonde het keuzegedrag een willekeurig patroon.Dikwijls wordt gedacht dat wat iemand eet, invloed heeft op zijn aantrekkingskracht voor muggen. Maar volgens deze studie is de genetische aanleg voor muggenbeten erg groot. Genen zouden hiervoor even bepalend zijn als bijvoorbeeld voor de lichaamsgrootte.Deze bevinding opent de deuren naar nieuwe toepassingen, zoals de ontwikkeling van producten om de muggen te weren. Maar de studie was zeer beperkt van omvang, en ook moet verder onderzoek blootleggen welke genen en welke vluchtige chemische stoffen verantwoordelijk zijn voor de voorkeur van de muggen.