Men kan het oneens zijn met het beleid van de minister van Volksgezondheid, maar men moet erkennen dat Frank Vandenbroucke en zijn kabinet niet op een inspanning zien.

Na twee jaar in beslag te zijn genomen door covid, hebben zij niettemin een ambitieuze hervorming van de ziekenhuissector op gang gebracht, de herziening van de nomenclatuur versneld, onderhandeld over een sociaal akkoord voor de non-profitsector en (bijna) de laatste hand gelegd aan een pact met de farmaceutische sector. Laten we wel wezen, deze grote projecten vorderen ook dankzij de inspanningen van de administraties (Riziv, FOD Volksgezondheid, FAGG...) en de vertegenwoordigers van de verstrekkers die zetelen in talrijke commissies en werk- en discussiegroepen.

En nu, aan de vooravond van de feestdagen, stelt de Vooruit-excellentie een 'new deal' voor huisartsen voor. Aan Franstalige kant stelt deze 13 bladzijden tellende nota meer het GBO aan dan Bvas.

De minister zal de denktank onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche, die zich al bezighoudt met teleconsultatie, vragen een nieuw en duurzaam organisatie- en financieringsmodel uit te werken voor de huisartsenpraktijk van vandaag.

Hij verwacht hun exemplaar in april 2023 op te halen. Bovendien dringt hij erop aan dat jonge huisartsen en huisartsen in opleiding bij deze reflectie over de huisartsgeneeskunde worden betrokken. Dit collectieve werk moet een bron van inspiratie zijn voor de New Deal.

Men kan het oneens zijn met het beleid van de minister van Volksgezondheid, maar men moet erkennen dat Frank Vandenbroucke en zijn kabinet niet op een inspanning zien.Na twee jaar in beslag te zijn genomen door covid, hebben zij niettemin een ambitieuze hervorming van de ziekenhuissector op gang gebracht, de herziening van de nomenclatuur versneld, onderhandeld over een sociaal akkoord voor de non-profitsector en (bijna) de laatste hand gelegd aan een pact met de farmaceutische sector. Laten we wel wezen, deze grote projecten vorderen ook dankzij de inspanningen van de administraties (Riziv, FOD Volksgezondheid, FAGG...) en de vertegenwoordigers van de verstrekkers die zetelen in talrijke commissies en werk- en discussiegroepen.En nu, aan de vooravond van de feestdagen, stelt de Vooruit-excellentie een 'new deal' voor huisartsen voor. Aan Franstalige kant stelt deze 13 bladzijden tellende nota meer het GBO aan dan Bvas. De minister zal de denktank onder leiding van Ann Van den Bruel en Jean-Luc Belche, die zich al bezighoudt met teleconsultatie, vragen een nieuw en duurzaam organisatie- en financieringsmodel uit te werken voor de huisartsenpraktijk van vandaag. Hij verwacht hun exemplaar in april 2023 op te halen. Bovendien dringt hij erop aan dat jonge huisartsen en huisartsen in opleiding bij deze reflectie over de huisartsgeneeskunde worden betrokken. Dit collectieve werk moet een bron van inspiratie zijn voor de New Deal.