...

Volgens een recent rapport van het Comité Hospital Transport & Surge Capacity (HTSC) duurt het nog verscheidene maanden voordat de achterstand in de - essentiële en niet-essentiële - zorg zal zijn ingehaald. Zorgverleners zoals artsen-specialisten en huisartsen lopen een verhoogd risico om door contact met besmette patiënten ook zelf weer geïnfecteerd te raken. Maar de inhaalbeweging in de zorg maakt dat het belangrijk is dat de zorgverleners niet uitvallen door ziekte. Daarom vraagt het Verbond van de Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) om zorgverleners net zoals hoogrisicopatiënten en 65-plussers een booster van het vaccin tegen het pandemisch virus aan te bieden. De zorgverleners waren bij de eersten die gevaccineerd werden. In zoverre de bescherming door het vaccin in de tijd afneemt, zijn zij ook weer bij de eerste die kwetsbaar worden.