...

Ook het Verbond van de Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten - kortweg VBS - maakte een memorandum met het oog op de komende verkiezingen - Artsenkrant presenteerde u al een paar memoranda, en er zullen er nog komen.VBS-insteekHet VBS sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen: het garanderen van de universele toegang tot de zorg, de organisatie van ziekenhuisnetwerken, de complementaire rol van de eerste lijn en de ziekenhuisgeneeskunde. Maar het geeft daar veelal wel een eigen visie op.De verplichte en op solidariteit gebaseerde ziekteverzekering moet een universele dekking van de basiszorg garanderen, vindt het VBS bijvoorbeeld. Maar daarnaast moet er een aanvullende verzekering zijn voor comfortzorg. Basiszorg slaat niet alleen op de aard van de zorg - patiënten moeten er ook zo vaak een beroep op kunnen doen als ze er recht op hebben. Maar wie comfortzorg eist, moet een aanvullende verzekering afsluiten.Het VBS steunt de vorming van ziekenhuisnetwerken - maar dat wel duidelijk in combinatie met het consensusmodel voor de medische raad van het netwerk. Het VBS zet zich overigens af tegen een gestandaardiseerde geneeskunde die de creativiteit en de ondernemerszin van de arts ondermijnt. De locoregionale reorganisatie van de zorg mag niet leiden tot een 'one size fits all': de overheid moet voldoende ruimte laten.Ambulante praktijkenDe efficiëntie van ziekenhuizen vergroten, betekent voor het VBS ook de ambulante zorg beter uitbouwen. Dat gaat dan bijvoorbeeld over ambulante chirurgie. Maar het VBS denkt verder dan het uitbouwen van het dagziekenhuis. Het VBS wil dat specialisten zoals kindergeneeskunde, gynaecologie, dermatologie, cardiologie en oftalmologie ook raadplegingen kunnen organiseren buiten het ziekenhuis.'Stedelijke' kinderartsenpraktijken, eventueel met logopedisten, psychologen of kinesitherapeuten, moeten het bijvoorbeeld mogelijk maken aan jonge patiënten een betere dienstverlening met doorgedreven medische kennis en ervaring aan te bieden.UniversiteitenUniversitaire ziekenhuizen moeten expertisecentra zijn, maar moeten geen basiszorg leveren. Netwerken met universitaire ziekenhuizen mogen niet gebouwd zijn rond basiszorg, anders worden de algemene ziekenhuizen "rekruteringscentra voor de uitbouw van de universitaire geneeskunde"."Als we naar universitaire netwerken evolueren, zal de geneeskunde onvermijdelijk door de universiteiten worden gereguleerd", luidt het, en worden lokale ziekenhuizen instellen voor "lokale zorg, zonder complexiteit of technisch vernuft. Daarbij mag ook de beroepsopleiding van nieuwe specialisten niet het monopolie worden van universitaire netwerken, waarbij de universitaire stagemeester het hele stageplan vastlegt. Dat de arts in opleiding in Vlaanderen nog een MaNaMa-test moet afleggen, holt de rol van de erkenningscommissie uit en ondermijnt de gedeelde verantwoordelijkheid tussen universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen.ZiekenhuisfinancieringHet financiering van de laagvariabele zorg wordt dit jaar een ramp, stelt het memorandum. Geen enkel ziekenhuis kan het systeem al toepassen. Het VBS pleit ervoor om dit jaar volgens de oude nomenclatuur te werken en de prospectieve financiering alleen op proef te laten draaien.Het VBS kant zich tegen een gestandaardiseerde zorg geleverd tegen een forfaitair bedrag. De huidige hervorming van de ziekenhuisfinanciering verandert niets aan de overdaad van regeltjes en ademt een besparingslogica. Binnen de locoregionale netwerken valt dan ook nog eens de competitieve drijfveer weg om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren.Het VBS pleit voor transparantie in de toewijzing van de honoraria. De komende jaren moet vooral de kwaliteit van de zorg permanent en van dichtbij worden bewaakt, om te voorkomen dat besparen voorop gaat staan.De hervorming van de financiering gaat voorlopig alleen over de artsenhonoraria maar zou worden uitgebreid. Het VBS stelt voor de financiële middelen voor ziekenhuizen de komende vijf tot zeven jaren constant te houden - om de reorganisatie door de netwerken ook mogelijk te maken.Andere eisenHet VBS schuift een uitgebreid eisenpakket naar voren, met uitvoerige argumenten. Nog een greep uit de uiteenlopende eisen:Het volledige memorandum vindt u op www.vbs-gbs.org.