...

Het woord 'geneesheer' krijgt het hard te verduren. De 'Orde der Geneesheren' wordt binnenkort de 'Orde der Artsen'. In de nieuwe, gecoördineerde versie van het KB 78 werd ook geprobeerd om het woord geneesheer zoveel mogelijk te vervangen door arts. Maar de Raad van State liet combinaties als geneesheer-specialist en 'adviserend geneesheer' wel in de wettekst.Het VBS heeft het voortaan wel consequent over de arts-specialist. Bij de statutenwijziging in oktober 2014 werd de naam van de vereniging ook al veranderd. Die luidt tegenwoordig voluit 'Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten.De redactie excuseert zich overigens al bij voorbaat voor wanneer, uit macht der gewoonte, toch nog eens het woord geneesheer in de teksten van het maandblad opduikt.